Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Sekretariat

Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Zapraszamy do współpracy

Świadczenie usług w zakresie ochrony

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89 i 91, 64-610 Rogoźno.

Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e0ccd8e8-d917-4cf8-84b3-0c99b877dbce