Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Sekretariat

Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Zapraszamy do współpracy

“Nie sztuką jest być lepszym od innych,
Sztuką jest być lepszym od siebie samego z dnia poprzedniego”

Deklaracja dostępności

Główny Urząd Statystyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : rcpu.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.05.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
część elementów w serwisie nie jest dostępna za pomocą klawiatury i nie posiada dostępnej alternatywy,
w serwisie nie występuje link „przejdź do treści” (skip link),
występuje w pełni wyjustowany

Oświadczenie sporządzono dnia 27-03-2024 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. sekretariat@rcpu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 255 23 41 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody oraz jest dostępna winda

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Budynek RCPU jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dostępna jest winda osobowa.

W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.