Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Sekretariat

Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Zapraszamy do współpracy

“Nie sztuką jest być lepszym od innych,
Sztuką jest być lepszym od siebie samego z dnia poprzedniego”

Cele i zadania Centrum:

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie powstało z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w lipcu 2009 roku. Placówka finansowana jest ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Centrum jest placówką preferującą współczesny model koncepcji profilaktycznej i jednocześnie pierwszą tego typu w Polsce.

Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na potrzeby młodego pokolenia, dzięki którym  pomagamy  dzieciom i młodzieży uporać się z problemami dnia codziennego, jak również wdrażamy im zasady i obowiązki, jakie czekają na nich w przyszłym, dorosłym życiu.

  • Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień;
  • Dostarczanie dzieciom i młodzieży doświadczeń społecznych, mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych – szczególnie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wspomaganie wychowania, opieki szkolnej i rodzinnej oraz wzmacnianie ogólnej kondycji psychofizycznej;
  • Centrum również wspiera kultywowanie patriotyzmu, kształtowanie świadomości narodowej, utrzymanie więzi z krajem oraz niesie pomoc dzieciom i młodzieży, dotkniętych problemami społecznymi zamieszkujących w kraju i poza krajem.

Organizacja Centrum

  • Centrum prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego;
  • Oferta Centrum adresowana jest dla dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych;
  • Pobyt dzieci w Centrum jest bezpłatny;
  • kl. I – III – szkoła podstawowa – 3 dni pobytu, 24 godziny zajęć profilaktycznych;
  • kl. IV – VIII – szkoła podstawowa – 5 dni pobytu, 40 godzin zajęć profilaktycznych;
  • kl. I – IV – szkoła ponadpodstawowa – 5 dni pobytu, 40 godzin zajęć profilaktycznych;

Oferta Centrum