Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Sekretariat

Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Zapraszamy do współpracy

Świadczenie usług cateringowych

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7- 19 lat, przebywających w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/590b6bea-23dd-49fa-be59-3fb57b703f9a