Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Sekretariat

Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7- 19 lat, przebywających w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Znak sprawy – 2/ZP/2023

Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: www

Postępowanie przetargowe – ochrony fizycznej i mienia w obiekcie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: „Świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.” Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c1b7ef7-0b49-4811-848b-a95cf13c499f

Postępowanie przetargowe – usług cateringowych

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7- 19 lat, przebywających w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c253a115-2aea-4a48-90df-f771e4c78bdf

Świadczenie usług cateringowych

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7- 19 lat, przebywających w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/590b6bea-23dd-49fa-be59-3fb57b703f9a

Świadczenie usług w zakresie ochrony

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89 i 91, 64-610 Rogoźno. Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e0ccd8e8-d917-4cf8-84b3-0c99b877dbce